Etiquetes

dijous, 27 d’octubre del 2011

LES Q.F.B. LA VELOCITAT


LA VELOCITAT
  
1CONCEPTE I DEFINICIÓ.
Podem definir la VELOCITAT com la capacitat de realitzar un o més moviments en el menor temps possible, a un ritme d'execució màxim i durant un període breu que no provoqui fatiga.

2.FACTORS DELS QUALS DEPÉN LA VELOCITAT.
2.1 Factor muscular: velocitat de contracció del múscul.
Aquesta depèn de:
- La longitud de la fibra muscular.
- El to muscular.
-La major o menor viscositat del múscul.
- La capacitat d’elongació i elasticitat.
- La major o menor massa muscular.
- L'estructura pròpia de la fibra muscular.
2.2. Factor nerviós: qualitat de la enervació del múscul.
Els dos factors estan molt determinats per factors constitucionals, però l’entrenament influirà molt en aquells altres factors que no tenen aquest límit.

3. TIPUS DE VELOCITAT.
3.1. VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT.
3.2. VELOCITAT DE REACCIÓ.
3.3. VELOCITAT GESTUAL o DE MOVIMENT.
3.1. VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT: Capacitat de recórrer un espai en el menor temps possible.
2
4. DESENVOLUPAMENT FÍSIC I EVOLUCIÓ DE LA VELOCITAT.
La velocitat es desenvoluparà fonamentalment en funció de la FORÇA i de la COORDINACIÓ.
-Entre els 8 els 11 anys és un bon moment per a desenvolupar els factors de la velocitat (freqüència de moviments, velocitat gestual).
-Fins a la pubertat, la falta de força situa el valor de la velocitat al voltant del 50% del seu desenvolupament màxim.
-Dels 14 als 19 anys evoluciona de forma paral.lela a la força. Als 17 anys s'assoleix el 95% de la velocitat màxima.
-Es manté estable fins als 23-25 anys,i des d'aquí inicia la seva regressió, de forma mantenida però regular, fins als 50 anys.

5.SISTEMES D'ENTRENAMENT.
Normalment els diferents tipus de velocitat mai es donen per separar, però per parlar dels sistemes d’entrenament mantindrem les tres categories, en funció de la preferència de participació de cadascuna delles. -
5.1-DE LA VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT.
A. SERIES CURTES:
-Intensitat màxima, 100% (màx. velocitat).
-Entre 20-60 metres.
-Entre 3-7 repeticions (es poden fer més, en funció de la distància del recorregut)
-Recuperació completa (90"-120")
B. VELOCITAT FACILITADA:
-Les mateixes característiques que a les sèries curtes, però es treballa en un pla inclinat en direcció de descens. Daquesta manera s’incrementa la velocitat per sobre del 100%.
-Aquesta velocitat SUPERMÀXIMA només es manté durant 10-15 m.
-Inclinació no excessiva i terreny sense irregularitats.
C. DESENVOLUPAMENT DE LA FREQÜÈNCIA I AMPLITUD DE LA GAMBADA.
-Exercicis que afavoreixin la V. de transmissió de l'impuls nerviós.
-Exercicis que afavoreixin la V. de contracció del múscul
-Treball de la capacitat d'impuls.
-Treball de la flexibilitat i la relaxació de la musculatura.
5.2. VELOCITAT DE REACCIÓ
A. SORTIDES. Es tracta de provocar, davant d'un estímul una reacció inmediata que possi en desplaçament al subjecte en una direcció determinada.
-Distància màxima ( 5-10m.). No frenar bruscament.
-Estímuls variats (auditius, visuals, tàctils,...).
B. FORMES JUGADES.
C. SITUACIONS ESPORTIVES REDUÏDES.
5.3. VELOCITAT GESTUAL.
A .Qualsevol dels sistemes utilitzats en els altres tipus de velocitat.
B. Treball del GEST TÈCNIC específic.
-Durada màxima 6"-7"
-Intensitat màxima (100%).
-Recuperació màxima (90"-120").

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada